Μενού

Comprehensive Bioactive Natural Products, Volume 4 – Antioxidants & Naturaceuticals (2010) [Περιεκτικά βιοενεργά φυσικά προϊόντα, τόμος 4 – Αντιοξειδωτικά & φυσικά φαρμακευτικά]
Comprehensive Bioactive Natural Products 4-Antioxidants & Naturaceuticals (2010)

Editors

V.K. Gupta

Indian Institute of Integrative Medicine

(Council of Scientific & Industrial Research)

Canal Road, Jammu (J&K State) – 180 001, India

Anil K. Verma

Govt. (P.G) College for Women,

Gandhi Nagar, Jammu (J&K State) – 180 001, India

Σχετικά με τη σειρά

Η φύση αφθονεί με μια πλούσια κληρονομιά βιοδραστικών φυσικών προϊόντων, τα οποία έχουν αξιοποιηθεί για αποτελεσματική και ωφέλιμη χρήση είτε ως θεραπευτικός πόρος κατά μιας ανθρώπινης ασθένειας είτε ως χημειοπροληπτικό, αντιοξειδωτικό, διατροφικό ή ως συμπλήρωμα διατροφής. Ένα φυσικό προϊόν είναι μια ουσία ή μια χημική ένωση που παράγεται από έναν ζωντανό οργανισμό που βρίσκεται στη φύση και έχει συνήθως φαρμακολογική ή βιολογική δραστηριότητα. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες προέρχονται από χερσαία φυτά, ενώ άλλοι προέρχονται από μικροοργανισμούς, οργανισμούς θαλάσσιων ή γλυκών υδάτων και ακόμη και ανώτερα ζώα.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε δει μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια αύξηση του ενδιαφέροντος για φάρμακα που βασίζονται σε βιοενεργά φυσικά προϊόντα, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες και προσφέρουν μια δεξαμενή πόρων για την ταυτοποίηση αναδυόμενων ουσιών στην ανακάλυψη φαρμάκων, λόγω του ότι η απομόνωση ενός νέου μορίου είναι ευκολότερη από την de novo σύνθεση, ειδικά όταν η μοριακή δομή της ένωσης είναι πολύ περίπλοκη. Λόγω αυτών των πλεονεκτημάτων, οι φαρμακευτικές εταιρείες επιλέγουν φάρμακα που βασίζονται σε βιοενεργά φυσικά προϊόντα. Περισσότερα από 20 νέα φάρμακα, που κυκλοφόρησαν παγκοσμίως μεταξύ του 2000 και του 2005, προέρχονται από φυσικά προϊόντα. Ο έλεγχος των ιατρικών ενδείξεων ανά πηγή ενώσεων έχει δείξει ότι φυσικά προϊόντα και συναφή φάρμακα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του 87% όλων των κατηγοριοποιημένων ανθρώπινων ασθενειών (μολυσματικών και μη). Η ανάπτυξη νέων τεχνικών βιοδοκιμών, μεθόδων βιοτεχνολογίας, διαλογής και αναλυτικών μεθόδων υψηλής απόδοσης έχουν εισαγάγει νέες έννοιες και δυνατότητες ορθολογικού σχεδιασμού φαρμάκων και ανακάλυψης φαρμάκων.

Το ενδιαφέρον για την έρευνα βιοενεργών φυσικών προϊόντων αυξάνεται όλο και πιο έντονα και μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, όπως η αξιοσημείωτη ποικιλία των φυσικών προϊόντων, οι ανεκπλήρωτες θεραπευτικές ανάγκες, η ανάπτυξη νέων και ευαίσθητων τεχνικών για την ανίχνευση, την απομόνωση, τον καθαρισμό και τον δομικό χαρακτηρισμό αυτών των ενεργών συστατικών. Αυτό άνοιξε ευκαιρίες για διεπιστημονική έρευνα που ενώνει τις δυνάμεις της χημείας φυσικών προϊόντων, της μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, της συνθετικής και αναλυτικής χημείας, της βιοχημείας, της βιοτεχνολογίας, της γενικής βιολογίας και της φαρμακολογίας για την εκμετάλλευση της τεράστιας ποικιλίας βιοενεργών φυσικών προϊόντων.

Έχοντας επίγνωση αυτών των γεγονότων, ξεκινήσαμε προσπάθειες για την έκδοση της παρούσας σειράς “Comprehensive Bioactive Natural Products” και φέραμε οκτώ τόμους (1 έως 8) που παρέχουν επεξεργασμένες πληροφορίες από περισσότερα από 139 πρωτότυπα άρθρα έρευνας και αναθεώρησης / ανασκόπησης από διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητές από την Ινδία και το εξωτερικό, μια συλλογή που εκπροσωπεί 40 χώρες του κόσμου σε ευρύ φάσμα θεμάτων στον τομέα των φυσικών προϊόντων που κατηγοριοποιούνται σε θέματα όπως,

1. Δυνατότητες & Προκλήσεις

2. Αποτελεσματικότητα, Ασφάλεια & Κλινική Αξιολόγηση I

3. Αποτελεσματικότητα, Ασφάλεια & Κλινική Αξιολόγηση II

4. Αντιοξειδωτικά & Φαρμακοδιατροφικά

5. Ανοσολογική Ρύθμιση & Ανοσοενισχυτικά Εμβολίων

6. Εξαγωγή, Απομόνωση & Χαρακτηρισμός

7. Δομικές Τροποποιήσεις & Ανάπτυξη Φαρμάκων

8. Ποιοτικός Έλεγχος & Τυποποίηση

Αυτοί οι τόμοι αξιολογούν κριτικά την τρέχουσα κατάσταση, το τρέχων status και τις μελλοντικές προοπτικές με έναν καλά εικονογραφημένο τρόπο. Ελπίζουμε ότι αυτή η σειρά, η οποία αντικατοπτρίζει τα ερευνητικά αποτελέσματα των συντελεστών καθώς και τις παγκόσμιες ανασκοπήσεις, θα διαβαστεί και θα χρησιμοποιηθεί ευρέως από όλους τους ενδιαφερόμενους σε αυτούς τους τομείς και θα ανοίξει νέες οδούς έρευνας και ακαδημαϊκών αναζητήσεων για όσους ασχολούνται με τα πεδία των βιοενεργών φυσικών προϊόντων.

Θα ήθελα να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω όλους τους συγγραφείς που συνέβαλαν στην προετοιμασία αυτής της σειράς βιβλίων.

Επιμέλεια σειράς

V.K. Gupta

Jammu, India

Πρόλογος της σειράς

από τον Prof. (Dr.) P. PUSHPANGADAN,

M.Sc. M.Phil. Ph.D., FBRS FES. FNRS, FNSE, FNESA, FNAASc, FNASc.,

(UN Equator Initiative Laureate)

Director General & Senior Vice President, RBEF

(Former Director, NBRI, Lucknow)

Η ιατρική μεταξύ των αρχαίων πολιτισμών ήταν ένα μείγμα θρησκείας και επιστήμης. Τα φυσικά προϊόντα έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε όλο τον κόσμο στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών. Αυτά τα φυσικά προϊόντα προέρχονται από ποικίλες πηγές, όπως φυτά, ζώα, μικροοργανισμούς, θαλάσσιους οργανισμούς, χερσαία σπονδυλωτά και ασπόνδυλα. Στην προσπάθεια του ανθρώπου να ανακαλύψει νέες και ισχυρές θεραπείες για ασθένειες, παρατήρησε προσεκτικά το γειτονικό του περιβάλλον και πειραματίστηκε όχι μόνο με οργανικές ουσίες αλλά και με οργανικά υλικά όπως μέταλλα, μεταλλικά στοιχεία, ορυκτά κλπ. Με τα χρόνια, η συσσωρευμένη ιατρική σοφία ήταν η συγκέντρωση εξαιρετικών πραγματειών και αυτές αργότερα εξελίχθηκαν στα διάφορα κλασικά συστήματα ιατρικής που συνδέονται με τους αρχαίους πολιτισμούς και τις κουλτούρες του κόσμου. Εκτός από τα κλασικά συστήματα ιατρικής, που από τη φύση και την πρακτική τους είχαν καθολικές εφαρμογές, υπήρχε ένα άλλο ρεύμα ιατρικής στην ύπαιθρο, μεταξύ της λιγότερο προνομιούχου τάξης ανθρώπων, μεταξύ των κατοίκων των δασών και μεταξύ των νομαδικών φυλών που ήταν συγκεκριμένες στην κάθε τοποθεσία, περιορισμένες σε μικρές κοινότητες, φυλές και οικογένειες. Αυτά τα ιατρικά συστήματα διαιωνίστηκαν κυρίως από προφορικές παραδόσεις. Ωστόσο, η αξία των προφορικών παραδόσεων δεν μπορεί να αγνοηθεί, καθώς αυτά τα τοπικά συστήματα γνώσης είναι πραγματικοί θησαυροί ανεκτίμητης αξίας πληροφοριών σχετικά με τις ιδιότητες και τις χρήσεις εκατοντάδων φυτικών, ζωικών και ορυκτών προϊόντων.

Οι εθνοϊατρικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται τώρα όλο και περισσότερο στην αναζήτηση νέων βιοενεργών μορίων από φυσικά προϊόντα. Πολλά γνωστά φυτά όπως η γλυκόριζα (Glycyrrhizaglabra), το μύρο (Commiphora sps) και το λατέξ στην κάψουλα παπαρούνας (Papaver somniferum) αναφέρθηκαν σε πήλινες πλάκες που χρονολογούνται από το 2600 π.Χ., που βρέθηκαν στην Μεσοποταμία. Αυτά τα φυτά και τα παράγωγα τους εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε διάφορες μορφές ως φυτικά φάρμακα καθώς και καθαρά προϊόντα απομόνωσης σε διαφορετικά συστήματα ιατρικής. Για παράδειγμα, η κωδεΐνη, η παπαβερίνη, η μορφίνη κλπ. που απομονώνονται από το P. somniferum εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη ιατρική. Παρομοίως η ημιηλεκτρική καρβενοξολόνη νατρίου, ένα ημισυνθετικό παράγωγο του γλυκυρρετικού οξέος που απομονώνεται από τη γλυκόριζα χρησιμοποιείται για τη θεραπεία γαστρικών και δωδεκαδακτυλικών ελκών. Τα φυτά, ειδικά εκείνα με εθνοϊατρικό ιστορικό, ήταν η κύρια πηγή βιοενεργών μορίων. Σύμφωνα με μια μελέτη των Fabricant & Farnsworth (2001), από τα 122 φάρμακα φυτικής προέλευσης, το 80% είχε την προέλευση του από φυτά με εθνοϊατρική χρήση. Δεδομένου ότι οι δευτερογενείς μεταβολίτες από τα φυτά είναι προϊόντα βιοσυνθετικών αντιδράσεων που συμβαίνουν σε ζωντανά συστήματα, τα βιοενεργά μόρια από φυσικές πηγές είναι άριστα υποψήφια φάρμακα, καθώς θεωρείται ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη βιολογική φιλικότητα από τα συνθετικά φάρμακα.

Η ολοένα αυξανόμενη δημοτικότητα και αποδοχή των φυσικών προϊόντων έχει δείξει ένα πολύ συνηθισμένο ενδιαφέρον και εύρος για το θέμα τα τελευταία χρόνια. Το “Compendium of Bioactive Natural Products” μια σειρά οκτώ βιβλίων που επιμελήθηκε ο Dr. V.K. Gupta (Τόμοι 1,2,3 και 5) και οι Dr. V.K. Gupta, Dr. S.C. Taneja, Dr. B.D. Gupta και Dr. A.K.Verma (Τόμοι 4,6,7 και 8), έκδοσης MIS. Studium press LLC, USA, είναι μια εξαιρετική συλλογή, που παρέχει ολοκληρωμένα και αξιόπιστα δεδομένα για την τρέχουσα εξέλιξη στον τομέα των βιοενεργών φυσικών προϊόντων. Αυτή η σειρά περιέχει 139 πρωτότυπα άρθρα έρευνας και κριτικής που συνεισφέρει ένας γαλαξίας διακεκριμένων επιστημόνων και ακαδημαϊκών από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι συντάκτες φρόντισαν να προσκαλέσουν επιφανείς μελετητές στους σχετικούς τομείς να συνεισφέρουν σε κάθε κεφάλαιο της σειράς. Η σειρά πραγματεύεται ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με φυσικά προϊόντα, όπως εκχύλιση, απομόνωση και χαρακτηρισμός, δομικές τροποποιήσεις και ανάπτυξη φαρμάκων, ποιοτικός έλεγχος και τυποποίηση και, ανοσοτροποποίηση και ανοσοενισχυτικά εμβολίων, αντιοξειδωτικά και διατροφοφαρμακευτικά, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και κλινική αξιολόγηση (Μέρη-1 και 2) και δυνατότητες και προκλήσεις. Οι συντάκτες αυτής της σειράς, Dr. V.K. Gupta, Dr. S.C. Taneja, Dr. B.D. Gupta και Dr. Anil K. Verma είναι γνωστοί σε μένα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και έχουν όλοι τους δυναμικό παρόν στα φυσικά προϊόντα και σε συναφείς τομείς.

Είναι ευχάριστο να γνωρίζουμε ότι αυτή η σειρά είναι αφιερωμένη στη μνήμη του συνταγματάρχη Sir Ram Nath Chopra, του Founder Director of Regional Research Laboratory, που τώρα είναι γνωστό ως Indian Institute of Integrative Medicine (lIIM), Jammu.

Ο συνταγματάρχης Sir R.N. Chopra (1882-1973) ήταν πρωτοπόρος συστηματικών μελετών ιθαγενών φαρμάκων, υποστηρικτής των Indian Systems of Medicine και Patron of Pharmacy στην Ινδία. Τα περισσότερα από τα φαρμακευτικά φυτά που μελέτησε ήταν σε χρήση στην Αγιουρβέδα για χιλιάδες χρόνια. Τα κυριότερα πεδία της έρευνας του Cot. Chopra ήταν η γενική φαρμακολογία, η χημειοθεραπεία, τα ιθαγενή φάρμακα, ο εθισμός στα ναρκωτικά και οι δοκιμασίες φαρμάκων. Στη σχολή Calcutta School of Tropical Medicine, ανέπτυξε ένα πρότυπο έρευνας στη μελέτη της δράσης των φαρμακευτικών φυτών που επηρέασε μια ολόκληρη γενιά φαρμακολόγων, φαρμακοποιών και φυσιολόγων στην Ινδία. Σύμφωνα με τα λόγια του Dr. G.V. Satyawati, Former Director General of Indian Council of Medical Research, τα εύσημα για την ανάφλεξη του ενδιαφέροντος των Ινδών χημικών και φαρμακολόγων για τα φαρμακευτικά φυτά πρέπει να πάνε δικαιωματικά στον Sir Ram Nath Chopra, ο οποίος έχει καταξιωθεί ως ο πατέρας της ινδικής φαρμακολογίας.

Είχα το προνόμιο και την καλή τύχη να γνωρίσω τον συνταγματάρχη Sir Ram Nath Chopra μαζί με τον Prof. Dr. E.K. Janaky Ammal στην κατοικία του το 1969 αμέσως μετά την ένταξη μου στο Regional Research Laboratory ως ένας Scientific Assistant. Η συνάντηση μου με τον συνταγματάρχη Sir R.N. Chopra έχει αφήσει μια μόνιμη εντύπωση μεγάλου επιστήμονα στη μνήμη μου.

Είναι ένας κατάλληλος φόρος τιμής στον συνταγματάρχη Sir. R.N. Chopra ότι οι επιμελητές αποφάσισαν να αφιερώσουν αυτούς τους οκτώ τόμους στη μνήμη του. Συγχαίρω τους συντάκτες για την παρουσίαση αυτής της σειράς που είναι επίκαιρη, σχετική και σημαντική για όλους όσους ασχολούνται με τη μελέτη φυσικών προϊόντων και την ανάπτυξη θεραπευτικά χρήσιμων βιοενεργών μορίων. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτοί οι τόμοι θα τύχουν ευρύτερης αποδοχής από την επιστημονική κοινότητα, ειδικά μεταξύ εκείνων που ασχολούνται με την έρευνα φυσικών προϊόντων.

(P. Pushpangadan)

Πρόλογος

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την υποκατάσταση των συνθετικών αντιοξειδωτικών τροφίμων από φυσικά αντιοξειδωτικά και οι επιπτώσεις στην υγεία των αντιοξειδωτικών ως φυσικών φαρμακευτικών, έχει ενθαρρύνει την έρευνα για φυσικές πηγές και τον έλεγχο πρώτων υλών για τον εντοπισμό νεότερων φυσικών βιοενεργών μορίων με ενισχυμένη δυνατότητα προαγωγής της υγείας. Η εκπαίδευση των καταναλωτών που ευαισθητοποιούνται για την υγεία σχετικά με τη ζωτική συμβολή των πλούσιων σε αντιοξειδωτικά τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής, καθώς και σχετικά με την υγεία και τη μακροζωία τους, έχει μεγάλη σημασία στον σημερινό κόσμο. Κλινικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η αύξηση της αντιοξειδωτικής κατάστασης του ορού του αίματος μας θα έχει ως αποτέλεσμα μειωμένο κίνδυνο για πολλές χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι πληθυσμοί που καταναλώνουν μεγάλο ποσοστό φυτικών τροφών, συμπεριλαμβανομένων των φρούτων, των λαχανικών, των δημητριακών και των δημητριακών ολικής αλέσεως ή εκείνων με υψηλή πρόσληψη θαλασσινών, έχουν χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων και ορισμένων τύπων καρκίνου. Έτσι, οι ερευνητικές προσπάθειες για τον εντοπισμό αντιοξειδωτικών, θρεπτικών ουσιών και βιοενεργών συστατικών από πολλές φυσικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων φυτών, ζώων, μικροοργανισμών και θαλάσσιων οργανισμών, έχουν ενταθεί την τελευταία δεκαετία.

Ως εκ τούτου, τα αντιοξειδωτικά έχουν λάβει μεγάλη προσοχή πρόσφατα, καθώς είναι βιοδραστικές ενώσεις που έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τα επίπεδα του οξειδωτικού στρες. Αρκετές επιδημιολογικές μελέτες υποδηλώνουν επίσης ότι η υψηλή πρόσληψη τροφής πλούσιας σε φυσικά αντιοξειδωτικά μπορεί να μειώσει μέτρια το οξειδωτικό στρες και έτσι μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη εκφυλιστικών καταστάσεων όπως ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις. Η οξειδωτική βλάβη στα βιομόρια πιστεύεται από πολλούς ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην αιτιολογία πολλών εκφυλιστικών ασθενειών και στην ίδια τη διαδικασία γήρανσης. Η οξειδωτική βλάβη στο κυτταρικό DNA είναι επίσης ένα υποκείμενο στοιχείο στην έναρξη του καρκίνου. Ομοίως, η οξειδωτική βλάβη σε λιποπρωτεΐνες χαμηλής πυκνότητας στο αίμα είναι ένας αιτιολογικός παράγοντας στην ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας σε καρδιαγγειακές παθήσεις. Έχει προταθεί και υποστηριχθεί από διάφορα είδη στοιχείων ότι η κατανάλωση αντιοξειδωτικών μπορεί να παρέχει μεγαλύτερη προστασία από τις επιβλαβείς επιδράσεις της οξειδωτικής βλάβης.

Τα επίπεδα ελεύθερων ριζών στο σώμα αυξάνονται καθώς γερνάμε, επομένως η συνεχής πρόσληψη αντιοξειδωτικών είναι σημαντική για να μας εξασφαλίσει προστασία. Οι ελεύθερες ρίζες παράγονται από τον φυσιολογικό μεταβολισμό του σώματος και από παράγοντες όπως η έκθεση σε ακτινοβολία και περιβαλλοντικούς ρύπους. Μια δίαιτα πλούσια σε λιπαρά αυξάνει τις αντιδράσεις ελεύθερων ριζών, όπως και η κατανάλωση θερμαινόμενων και επεξεργασμένων ελαίων. Ωστόσο, τα αντιοξειδωτικά που παράγονται στο σώμα και παρέχονται από τη διατροφή, αποτρέπουν την οξειδωτική βλάβη και προστατεύουν τον οργανισμό από τις βλαβερές συνέπειες των ελεύθερων ριζών. Τα πράσινα και κίτρινα λαχανικά, τα φρούτα, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι περιέχουν όλα αντιοξειδωτικά. Ένα υγιές σώμα θα παράγει υγιή κύτταρα, και αυτό είναι η καλύτερη στρατηγική για την προστασία έναντι της βλάβης από τις ελεύθερες ρίζες.

Παρά όλα τα στοιχεία από την επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με τη σχέση μεταξύ του οξειδωτικού στρες και της εξέλιξης της νόσου, ιδιαίτερα των χρόνιων, η χορήγηση αντιοξειδωτικών προϊόντων σε ασθενείς (αντιοξειδωτική θεραπεία) θεωρείται μη σχετική στις θεραπευτικές μεθοδολογίες. Ένας λόγος για να εξηγηθεί μια τέτοια τάση είναι ότι οι ρυθμιστικοί φορείς υγείας δεν θεωρούν τα αντιοξειδωτικά ως φάρμακα, αντίθετα αυτά ταξινομούνται ως “συμπληρώματα διατροφής ή φυσικά προϊόντα για την υγεία” αφού το οξειδωτικό στρες δεν θεωρείται ως μια κατηγορία θεραπείας.

Ο πιο εκτεταμένος μύθος για το οξειδωτικό στρες μπορεί να είναι η σχέση του με μεγάλο αριθμό ασθενειών. Αυτή η συσχέτιση εγείρει αμφιβολίες στις ιατρικές αρχές σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αντιοξειδωτικής θεραπείας στην πρόληψη ή τη μείωση της εξέλιξης της νόσου. Το οξειδωτικό στρες δεν θεωρείται ασθένεια γιατί δεν είναι δυνατόν να συσχετιστεί άμεσα η συμμετοχή του με ένα συγκεκριμένο σύνδρομο όπως ο διαβήτης, οι ηπατοπάθειες ή οι υπερλιπιδαιμίες. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που ενισχύει τις αμφιβολίες σχετικά με τις αντιοξειδωτικές θεραπείες.

Ως εκ τούτου, η κατανόηση της εμφάνισης, της χημικής σύνθεσης και των θεραπευτικών δραστηριοτήτων τέτοιων φυσικών προϊόντων είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να αποδειχθούν τα οφέλη των αντιοξειδωτικών και της διατροφικής θεραπείας που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου και τη θεραπεία ορισμένων ασθενειών. Η πρώτη και κύρια δραστηριότητα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η έκδοση βιβλίων ή/και μονογραφιών των βιοδραστικών φυσικών προϊόντων που θα παρέχει μια συστηματική και ενημερωμένη περιγραφή σχετικά με τα θεραπευτικά και φαρμακολογικά τους προφίλ ως αντιοξειδωτικά ή θρεπτικά και αυτός ο τόμος “Antioxidants and Nutraceuticals”, στη σειρά “Comprehensive Bioactive Natural Products”, συγκεντρώνει την τελευταία επιστημονική τεκμηρίωση των προηγμένων ερευνών από εξαιρετικούς επιστήμονες, από όλο τον κόσμο. Παρουσιάζει 20 εργασίες έρευνας και ανασκόπησης στους βασικούς τομείς. Τα πρώτα δεκατέσσερα κεφάλαια αφορούν αποκλειστικά αντιοξειδωτικά και δραστηριότητες εξάλειψης των ελεύθερων ριζών που προέρχονται από φυσικά προϊόντα, φυτοχημικά, μη αλκοολούχα ποτά, είδη Allium, φρούτα, μούρα και λαχανικά, Aquilegia vulgaris, φαρμακευτικά φυτά, Amaranthus tricolor, Limonia acidissima, Sorghum the restinaceum και αφορούν φυσικά φαρμακευτικά που σχετίζονται με ψευδοδημητριακά, φρούτα και λαχανικά κλπ.

Ο στόχος του τόμου είναι να ενθουσιάσει τον αναγνώστη με αυτόν τον ενεργό και συναρπαστικό τομέα έρευνας και να βάλει μια γερή βάση πάνω στην οποία μπορεί να βασιστεί η περαιτέρω μελέτη των διαφόρων γεγονότων και οι συγγραφείς να θεωρήσουν ότι θα ανταμειφθούν επαρκώς εάν αυτό το ταπεινό έργο αποδειχθεί ότι να είναι χρήσιμο για εκείνους που προορίζεται. Τέλος, θα παραμένουμε πάντα υπόχρεοι σε όλους όσους εύχονται υπέρ μας για τις ευλογίες τους, χωρίς τις οποίες δεν θα είχε δημιουργηθεί αυτή η σειρά βιβλίων.

V.K. Gupta

Anil K. Verma

Jammu, India

Περιεχόμενα

 • 1. Οι προκλήσεις της αντιοξειδωτικής θεραπείας με φυσικά προϊόντα, A.J. Nunez Selles and G. Garrido Garrido (Cuba)
 • 2. Αντιοξειδωτική δράση των φυτοχημικών, Bratati De and Archana Banerjee (India)
 • 3. Προσδιορισμός των αντιοξειδωτικών ικανοτήτων μη αλκοολούχων ποτών που παρασκευάζονται από τρία άγρια φρούτα της Ζιμπάμπουε, Nhukarume L., Chikwambi Z. and Muchuweti M. (Zimbabwe)
 • 4. Η αυθόρμητη βραχυπρόθεσμη ζύμωση του σκόρδου ενισχύει τις αντιοξειδωτικές του δραστηριότητες, Yoshimi Niwano, Emiko Sato and Masahiro Kohno (Japan)
 • 5. Φυσικά αντιοξειδωτικά φυτοχημικά σε φρούτα, μούρα και λαχανικά και η κατάσταση αποδόμησης τους κατά την επεξεργασία, Singh Dheeraj, Bhushan Sashi, Lobsang Wangchu, Kavita A. and Moond S.K. (India)
 • 6. Η φλαβανόνη ναρινγκίνη σταφυλιού, μειώνει το οξειδωτικό στρες που προκαλείται από ιόντα σιδήρου in vitro, Ganesh Chandra Jagetia (India)
 • 7. Ικανότητα αποκομιδής των ειδών Allium, Stajner D., Popović B.M. and Štajner M. (Serbia)
 • 8. Επίδραση του Aquilegia Vulgaris στην αντιοξειδωτική κατάσταση του ήπατος σε αρουραίους που έλαβαν θεραπεία με μηλεϊνικό διαιθυλεστέρα, Jadwiga Jodynis-Liebert, Malaorzata Kujawsra, Irena Matiawsra, Wieslawa Bylka and Marek Murias (Poland)
 • 9. Αντιοξειδωτική δράση, φαρμακευτικά φυτά και νευρικές διαταραχές: Μια ανασκόπηση, Sharma Komal, Sharma Durgesh, Jain Ayushi, Joshi Cretan and Bhatnagar Maheep (India)
 • 10. Καθαρισμός ελεύθερων ριζών και ιδιότητες πρόληψης βλάβης στο DNA των Amaranthus Tricolor L., Ananya Mukhopadhyay and Bratati De (India)
 • 11. Δραστηριότητα καθαρισμού ελεύθερων ριζών εκχυλίσματος μεθανολικού φλοιού Limonia Acidissima, Thet Thet Htar and G.A. Akowuah (Malaysia)
 • 12. Το Sorghum Arundinaceum, ένας κόκκος άγριων δημητριακών με δυναμικό: Σύγκριση του αντιοξειδωτικού του δυναμικού με αυτό των εγχώριων δημητριακών στην ίδια οικογένεια, Chitindingu K., Benhura M.A.N. and Muchuweti M. (Zimbabwe)
 • 13. Δυνατότητα αντιοξειδωτικών και μικροθρεπτικών συστατικών ορισμένων ποικιλιών μάνγκο και προϊόντων μάνγκο που διατίθενται στο εμπόριο, Agte V. Vaishali and Tarwadi V. Kirtan (India)
 • 14. Vimang: Εμπειρίες από την αντιοξειδωτική θεραπεία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της Κούβας, Gilberto L. Pardo Andreu, Alberto J. Nuñez-Selles, Mariela Guevara García and Auna Álvarez León (Cuba)
 • 15. Νέες φυσικές φαρμακευτικές ιδιότητες του Stevia Rebaudiana (Bertoni) Bertoni, Sharmila Chattopadhyay (India)
 • 16. Περιεκτικότητα σε ολιγοσακχαρίτες και ολικές πολυφαινόλες σε ποικιλίες ιταλικών κοινών φασολιών (Phaseolus Vulgaris L.): Μια ποιοτική αξιολόγηση, Fibiani M. and Lo Scalzo R. (Italy)
 • 17. Βιολογικές δραστηριότητες και κύριες ενώσεις φρούτων, Patricia Dalla Santa Spada, Gustavo Scola, João A.P. Henriques and Mirian Salvador (Brazil)
 • 18. Χυμός σταφυλιού: Οι ενώσεις του και τα οφέλη για την υγεία, Dani Caroline, Oliboni Livia S., Henriques João A.P. and Salvador Mirian (Brazil)
 • 19. Δυναμικό φυσικών φαρμακευτικών των κοινά καταναλισκομένων φρούτων και λαχανικών, V. Aishali V. Agte and Kirtan V. Tarwadi (India)
 • 20. Βιοδραστικές ενώσεις και λειτουργικές τροφές ψευδοδημητριακών, Tamer H. Gamel (Egypt)

Comprehensive Bioactive Natural Products, Volume 4 – Antioxidants & Naturaceuticals (2010) [Περιεκτικά βιοενεργά φυσικά προϊόντα, τόμος 4 – Αντιοξειδωτικά & φυσικά φαρμακευτικά](το βιβλίο σε μορφή αρχείου PDF)