Μενού

Green and Sustainable Pharmacy (2010) [Πράσινη και βιώσιμη φαρμακευτική]
Green and Sustainable Pharmacy (2010)

Editors

Klaus Kümmerer

Maximilian Hempel

Πρόλογος

Αγαπητέ αναγνώστη,

Τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εποχής, επιτρέποντας υψηλή ποιότητα ζωής και το αυξημένο προσδόκιμο ζωής. Τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα αφήνουν εν μέρει αμετάβλητη επίδραση στο περιβάλλον μετά τη χρήση τους. Καθώς εξαλείφονται ελάχιστα με την επεξεργασία των λυμάτων, εξακολουθούν να βρίσκονται σε σχετικές συγκεντρώσεις στο υδάτινο περιβάλλον και στο πόσιμο νερό. Σε σχέση με την τοξικότητα για τους ανθρώπους, οι συγκεντρώσεις δεν προκαλούν ανησυχία, ωστόσο αποτελούν σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι η φαρμακευτική παραγωγή συνδέεται με υψηλή κατανάλωση ενέργειας και πόρων και με την εμφάνιση σχετικά μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων. Συνολικά, φαίνεται ότι η παραγωγή και η χρήση φαρμακευτικών προϊόντων μπορεί να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επομένως, είναι πολύ λογικό να επιδιώξουμε το ερώτημα πώς η φαρμακευτική και η φαρμακευτική βιομηχανία μπορούν να είναι πιο βιώσιμες.

Ποιες βιώσιμες στρατηγικές μπορούν να αποτρέψουν την είσοδο φαρμακευτικών υπολειμμάτων στο περιβάλλον και στο πόσιμο νερό; Πώς μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση πόρων και τη σπατάλη στη διαδικασία παραγωγής τους; Η έννοια της “Βιώσιμης Χημείας” μπορεί να μεταφερθεί στην φαρμακευτική; Πώς να μειώσουμε την είσοδο αχρησιμοποίητων φαρμακευτικών προϊόντων στο περιβάλλον; Ποιες επιλογές κινήτρων έχουμε για να δημιουργήσουμε μια πιο βιώσιμη φαρμακευτική βιομηχανία;

Για να βρεθούν απαντήσεις, απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση, εντοπίζοντας το δυναμικό περιβαλλοντικής ανακούφισης σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι διοργανωτές του “1st International Conference on Sustainable Pharmacy” επιχείρησαν να συζητήσουν τις πτυχές ολόκληρου του κύκλου ζωής σε ένα συνέδριο.

Το αποτέλεσμα είναι πολύ εντυπωσιακό: αυτό το βιβλίο συνοψίζει την τρέχουσα συζήτηση για τη βιώσιμη φαρμακευτική. Οι συγγραφείς προέρχονται από τη φαρμακευτική βιομηχανία, την περιβαλλοντική και κοινωνική έρευνα, από ρυθμιστικούς φορείς και τράπεζες. Ευχαριστώ τους διοργανωτές του “1st International Conference on Sustainable Pharmacy”, τους εκδότες και τους συγγραφείς για αυτό το ευανάγνωστο έργο.

Fritz Brickwedde

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Πρόλογος και σκοπός αυτού του βιβλίου

Η παρουσία φαρμακευτικών ουσιών στο περιβάλλον αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του ‘70, αλλά μόνο όταν εμφανίστηκαν καλύτερα αναλυτικά όργανα το θέμα άρχισε να αποκτά όλο και περισσότερο ενδιαφέρον μεταξύ των επιστημόνων. Έχει προσελκύσει αυξημένο ενδιαφέρον στο ευρύ κοινό από τη δεκαετία του ‘90, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να ανησυχούν για την παρουσία φαρμακευτικών προϊόντων στο πόσιμο νερό τους. Έκτοτε, τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον συνέχισαν να αποτελούν ένα “καυτό πεδίο” ενδιαφέροντος, όπως αποδεικνύεται από τον τεράστιο αριθμό δημοσιεύσεων σχετικά με το θέμα (για μια επισκόπηση βλ. στο βιβλίο “Pharmaceuticals in the Environment. Sources, fate effects and Risk”, Springer Publisher). Αναδύεται τώρα μια ευρύτερη άποψη που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων, τους υπεύθυνους φορείς και τους ανθρώπους που αποφασίζουν για το σχεδιασμό, τη σύνθεση, την παραγωγή και τη χρήση, καθώς και την εισαγωγή των φαρμακευτικών προϊόντων στο περιβάλλον: Πράσινη και βιώσιμη φαρμακευτική. Αυτή η ιδέα αποτελεί το υπόβαθρο αυτού του βιβλίου. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν συνεχείς συζητήσεις σχετικά με τα διαφορετικά στάδια ζωής ενός δραστικού φαρμακευτικού συστατικού και πολλές δημοσιεύσεις για το θέμα έχουν ήδη εμφανιστεί, η έρευνα είναι στην πραγματικότητα ακόμη στα σπάργανα. Από την άλλη πλευρά, το θέμα είναι πολύπλοκο και οι δραστηριότητες επικεντρώνονται σε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς όπως η συνθετική και φαρμακευτική χημεία, η περιβαλλοντική υγιεινή, η ηθική κλπ. Ορισμένα θέματα αντιμετωπίζονται κυρίως από τη βιομηχανία (πχ. εκμηδενισμός αποβλήτων), ενώ άλλα αποτελούν μέρος μιας ευρείας δημόσιας συζήτησης (γενετικά τροποποιημένοι και κατοχυρωμένοι με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας οργανισμοί, παρουσία φαρμακευτικών προϊόντων στο περιβάλλον). Ορισμένες ανησυχίες έχουν ήδη οδηγήσει σε τεχνολογικές προσπάθειες για την εξάλειψη των φαρμακευτικών υπολειμμάτων στα αστικά λύματα. Ως εκ τούτου, θεωρήσαμε ότι υπήρχε επείγουσα ανάγκη να συγκεντρώσουμε τις διάφορες ομάδες ατόμων που εμπλέκονται, προκειμένου να συνδέσουμε τα διάφορα ζητήματα που τέθηκαν και να συνδυάσουμε τις πολλές γραμμές συζήτησης που ακολουθήθηκαν, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα από την οποία θα προχωρήσουμε τα πράγματα προς το συμφέρον για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Αυτές οι λίγες σκέψεις μπορεί να απεικονίσουν τις προκλήσεις που παρουσιάζει η πράσινη και βιώσιμη φαρμακευτική. Αυτό το βιβλίο προσπαθεί να τονώσει και να ενθαρρύνει περαιτέρω συζήτηση για την πράσινη και βιώσιμη φαρμακευτική. Πολλά ζητήματα έχουν εξεταστεί με συνεισφορές από διαφορετικούς συγγραφείς. Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός φαρμακευτικού προϊόντος, αυτό το βιβλίο περιέχει πέντε βασικά μέρη:

 • Το πρώτο μέρος ασχολείται με γενικές πτυχές όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον, τους δεσμούς με την πράσινη και βιώσιμη χημεία, τις γενικότερες πτυχές της βιώσιμης φαρμακευτικής και τον πιθανό ρόλο των φαρμακευτικών εταιρειών.
 • Το δεύτερο μέρος πραγματεύεται την ανάπτυξη, σύνθεση και παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων. Εδώ επισημαίνονται μόνο μερικά επιλεγμένα θέματα. Επειδή τα θέματα που σχετίζονται με τη σύνθεση καλύπτονται ήδη από άλλες δημοσιεύσεις, ζητήθηκε από τους συγγραφείς να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα σε γενικότερο επίπεδο.
 • Το τρίτο μέρος αφορά τη χρήση και την απόρριψη φαρμακευτικών προϊόντων. Η εστίαση εδώ είναι στο ρόλο των ασθενών, των γιατρών και των φαρμακοποιών στη συμβολή τους στην πράσινη και βιώσιμη φαρμακευτική με τη σωστή χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων. Παρουσιάζεται ένα σύστημα περιβαλλοντικής ταξινόμησης για τα φαρμακευτικά προϊόντα ως πολύτιμη πληροφορία για γιατρούς, φαρμακοποιούς και ασθενείς. Ρίχνουμε επίσης μια ματιά στο μέλλον: πώς θα εξελιχθεί η κατανάλωση φαρμάκων;
 • Στο τέταρτο μέρος εξετάζεται ένα κλασικό θέμα, δηλαδή η διαχείριση των εκπομπών ρύπων, για το οποίο η γνώση του ρόλου διαφορετικών πηγών όπως τα νοσοκομεία και το ευρύ κοινό είναι απαραίτητη. Δίνεται μια σύνοψη των στρατηγικών διαχείρισης λυμάτων, δηλαδή της επεξεργασίας, της εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των λυμάτων καθώς και της καλοήθους σχεδιασμού.
 • Στο πέμπτο μέρος αντιμετωπίζονται τα εμπόδια και τα κίνητρα για την πορεία προς μια πιο πράσινη και πιο βιώσιμη φαρμακευτική. Αυτά εκτείνονται από τους νομοθετικούς κανονισμούς και τα ζητήματα της διάρκειας ζωής των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έως τον πιθανό ρόλο των τραπεζών και των επενδυτών

Αυτό το βιβλίο δεν ισχυρίζεται ότι καλύπτει όλες τις πτυχές της πράσινης και βιώσιμης φαρμακευτικής. Αντίθετα, επιχειρεί να παρέχει μια επισκόπηση της παρούσας κατάστασης της γνώσης με βάση διαφορετικά παραδείγματα, τυπικές γραμμές σκέψης και τα αποτελέσματα των συζητήσεων για μείζονα ζητήματα. Δεδομένου ότι η πράσινη και βιώσιμη φαρμακευτικό βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα, προσπαθεί να εντοπίσει την έλλειψη γνώσης και να τονώσει περισσότερες δραστηριότητες στο δρόμο προς το βιώσιμο φαρμακείο αντί να επιλύσει τις συνεχείς συζητήσεις.

Το βιβλίο δεν θα ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί χωρίς την υποστήριξη που λάβαμε από τους συναδέλφους μας στο Applied Environmental Research Section του Department of Environmental Health Sciences στο University Medical Centre Freiburg και του Deutsche Bundesstiftung Umwelt στο Osnabrück, που μας έδωσαν τον απαραίτητο χρόνο για να επεξεργαστούμε ένα βιβλίο σε έναν τόσο νέο και απαιτητικό τομέα. Η ιδέα για το βιβλίο και το κεντρικό του θέμα προέκυψε στο “1st International Conference on Sustainable Pharmacy” (http://www.dbu.de/550artikel27309_788.html) υπό τη χορηγία του Deutsche Bundesstiftung Umwel, χωρίς το οποίο ούτε το συνέδριο ούτε το βιβλίο θα είχαν πραγματοποιηθεί. Ο Florian Keil και ο Hans-Christian Schaefer ήταν και οι δύο μέλη της ομάδας που σχεδίασε και διοργάνωσε αυτό το συνέδριο για τη βιώσιμη φαρμακευτική. Συνέβαλαν σε πολύτιμες συζητήσεις και έθεσαν σημαντικά και ενδιαφέροντα ερωτήματα στη φάση σχεδιασμού του συνεδρίου και του βιβλίου. Τους ευχαριστώ!

Ευχαριστώ επίσης όλους τους συγγραφείς που θυσίασαν τον πολύτιμο χρόνο τους για να συνεισφέρουν σε αυτό το βιβλίο. Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες στο συνέδριο που αφιέρωσαν τον χρόνο και τις γνώσεις τους, συμβάλλοντας έτσι σε πολύ ανοιχτές και παραγωγικές συζητήσεις στο συνέδριο και εποικοδομητικές επαφές αργότερα. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας! Πολυάριθμες συζητήσεις με συναδέλφους, συντελεστές του βιβλίου και άλλους ανθρώπους ήταν ενθαρρυντικές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που δημιούργησαν την ευκαιρία για συζήτηση, ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών και ανταλλαγή αποτελεσμάτων για την πράσινη και βιώσιμη φαρμακευτική. Αυτό, καθώς και τα ενθαρρυντικά σχόλια και τα συντριπτικά θετικά σχόλια που ελήφθησαν μετά το συνέδριο ενθάρρυναν τον εκδότη και εμάς να δημοσιεύσουμε αυτό το βιβλίο. Ευχαριστούμε τον Christian Witschel και τη Marion Schneider και την ομάδα της από το Springer Verlag Heidelberg, που υποστήριξαν σθεναρά την ιδέα και βοήθησαν να γίνει αυτό το βιβλίο. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στις οικογένειες μας, χωρίς την υπομονή και την ενθάρρυνση των οποίων το βιβλίο δεν θα είχε ολοκληρωθεί.

Klaus Kümmerer

Maximilian Hempel

Freiburg, Germany

Osnabrück

September 2009

Περιεχόμενα

Μέρος Ι. Γενικές όψεις

 • 1. Γιατί πράσινη και βιώσιμη φαρμακευτική;, Klaus Kümmerer
 • 2. Τα φαρμακευτικά στο περιβάλλον: Η μετακίνηση από το πρόβλημα προς την λύση, John P. Sumpter
 • 3. Τα φαρμακευτικά στην κοινωνία, David J. Triggle
 • 4. (Πιο) πράσικη φαρμακευτική, James H. Clark, Simon W. Breeden and Louise Summerton
 • 5. Δημιουργώντας μια βιώσιμη κουλτούρα – Μια (ανθρώπινου δυναμικού) προοπτική διαχείρισης για την βιώσιμη φαρμακευτική, Michael Läufer
 • 6. Μειώνοντας το οικολογικό αποτύπωμα της χρήσης φαρμακευτικών: Σύνδεσμοι ανάμεσα στις πρακτικές φροντίδας υγείας και στο περιβάλλον, Christian G. Daughton and Ilene S. Ruhoy

Μέρος II. Ανάπτυξη, σύνθεση και παραγωγή και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων

 • 7. Οικολογική φαρμακευτική διαχείριση – Μια προοπτική από την μεριά της φαρμακευτικής βιομηχανίας, David Taylor
 • 8. Θεραπευτικά πρωτεϊνών και πεπτιδίων: Παράδειγμα ενεργών φαρμακευτικών συστατικών “καλοηθών εκ φύσεως”, Jürg Oliver Straub
 • 9. Ορθολογική σχεδίαση μορίων από Life Cycle Engineering, Klaus Kümmerer

Μέρος III. Χρήση και απόρριψη φαρμάκων

 • 10. Επιλογές για έναν πιο φιλικό προς το περιβάλλον χειρισμό των φαρμακευτικών προϊόντων, Konrad Götz and Jutta Deffner
 • 11. Διάθεση οικιακών φαρμακευτικών αποβλήτων – Μια ευρωπαϊκή έρευνα, Gerald Vollmer
 • 12. Τα φαρμακευτικά απόβλητα: Ο ρόλος του ασθενή, Staffan Castensson and Anders Ekedahl
 • 13. Πρόβλεψη της φαρμακευτικής κατανάλωσης στην Ολλανδία με χρήση δημογραφικών προβολών, Monique van der Aa and Geertjan Kommer

Μέρος IV. Διαχείριση εκπομπών ρύπων

 • 14. Πηγαία σημεία των ανθρώπινων φαρμακευτικών μέσα στο υδάτινο περιβάλλον, Kevin V. Thomas and Katherine H. Langford
 • 15. Φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση: Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη μείωση της μόλυνσης των υδάτινων σωμάτων, Florian Keil
 • 16. Εμπειρίες με το σουηδικό σχέδιο περιβαλλοντικής ταξινόμησης, Åke Wennmalm and Bo Gunnarsson

Μέρος V. Κίνητρα, ρύθμιση και αγορά

 • 17. Ευρωπαϊκοί κανονισμοί, Eleftheria Kampa, Thomas Dworak, Cornelius Laaser and Rodrigo Vidaurre
 • 18. Κανονισμοί και τα κίνητρα της αγοράς, Benoît Roig and Evelyne Touraud
 • 19. Τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον παρουσιάζουν επενδυτικό κίνδυνο;, Andreas Holzer

Μέρος VI. Άποψη

 • 20. Βιώσιμες λύσεις προϊόντων και υπηρεσιών υγείας το 2050, Ludwig Metz and Klaus Kümmerer
 • 21. Περίληψη και σύνοψη, Klaus Kümmerer Maximilian Hempel, Hans-Christian Schaefer and Florian Keil

Green and Sustainable Pharmacy (2010) [Πράσινη και βιώσιμη φαρμακευτική](το βιβλίο σε μορφή αρχείου PDF)