Μενού

Κατανοώντας την ιατρική χρήση της κάνναβης
Understanding Medical Cannabis_gr_b_Page_01

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Elemental Wellness Center – Cannabis Dispensary, “Understanding Medical Cannabis”, 3rd Edition, 2014, https://elementalwellnesscenter.com)

Κατανοώντας την ιατρική χρήση της κάνναβης

Κατανοώντας την ιατρική χρήση της κάνναβης (αρχείο PDF, 41 σελίδες, στα ελληνικά)

 

Οι ιδιότητες των κανναβινοειδών και των τερπενίων που τις ενισχύουν

(στην αριστερή στήλη οι ιδιότητες και στην δεξιά στήλη τα τερπένια, περιλαμβάνονται τα πιο γνωστά κανναβινοειδή)

Κανναβιγερόλη (Cannabigerol)

Κατανοώντας την ιατρική χρήση της κάνναβης

Κανναβιδιολικό Οξύ (Cannabidiolic Acid)

Κατανοώντας την ιατρική χρήση της κάνναβης

Κανναβιδιόλη (Cannabidiol)

Κατανοώντας την ιατρική χρήση της κάνναβης

Τετραϋδροκανναβινολικό Οξύ (Tetrahydrocannabinolic Acid)

Κατανοώντας την ιατρική χρήση της κάνναβης

Τετραϋδροκανναβινόλη (Tetrahydrocannabinol)

Κατανοώντας την ιατρική χρήση της κάνναβης

Κανναβινόλη (Cannabinol)

Κατανοώντας την ιατρική χρήση της κάνναβης

Κατάλογος με το πιο γνωστά κανναβινοειδή

Κατανοώντας την ιατρική χρήση της κάνναβης

Οι σχέσεις των κανναβινοειδών οξέων και των κανναβινοειδών

Κάρτα 1: τι παράγεται στο φυτό της κάνναβης, σε τι μεταβάλλεται με την αποκαρβοξυλίωση και σε τι μεταβάλλεται με την ωρίμανση / παλαίωση

Κάρτα 2: επιπλέον οι ιδιότητες για κάθε φυτική χημική ουσία της κάνναβης

Κάρτα 3: επιπλέον τα αντίστοιχα τερπένια που ενισχύουν την κάθε ιδιότητα της κάθε φυτικής χημικής ουσίας της κάνναβης

Κατανοώντας την ιατρική χρήση της κάνναβης

Κατανοώντας την ιατρική χρήση της κάνναβης

Κατανοώντας την ιατρική χρήση της κάνναβης

Τα τερπένια / τερπενοειδή της κάνναβης οι ιδιότητές τους και που αλλού απατώνται σε άλλα φυτά στην φύση

Κατανοώντας την ιατρική χρήση της κάνναβης

Κατανοώντας την ιατρική χρήση της κάνναβης